آموزش مجازی حقوق، استادآنلاین

دوره های آموزش مجازی حقوق،وکالت و قضاوت در سایت استادآنلاین با تدریس اساتید برجسته و پکیج صوتی و تصویری دوره های آیین دادرسی مدنی،آیین دادرسی کیفری ،حقوق تجارت و... ویژه آزمون های وکالت،قضاوت، ارشد و دکتری ...

در چه مواردی چک برگشتی قابلیت تعقیب کیفری ندارد

💯در صورتی که چک دارای وعده باشد.

💯چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.

💯چک سفید امضا صادر شده باشد.

💯چک بدون تاریخ صادر شده باشد.

💯وصول چک منوط به تحقق شرطی باشد.

💯چک بابت معاملات نامشروع یا ربا صادر شده باشد.

💯دارنده تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند.

💯انتقال چک به دیگری پس از برگشت
اگر چکی پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود (به وسیله ظهرنویسی و انتقال حقوق مترتب بر چک) منتقل الیه نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری صادر‌کننده را کند و تنها می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک را به مراجع قضایی تقدیم کند.


💢 استاد آنلاین💢

ارسال نظر

Loading